December

Az elkövetkezendő élet

2010.12.11 09:15
Szeretett leányom, te már készen állsz a továbblépésre, és arra a feladatra, hogy az Igazság Szent Könyvét befejezd. Te most a tisztulás folyamatán mentél keresztül, ami azért volt fontos, hogy erőt adjon ehhez a munkához. Gyermekeim két részre szakadtak ebben a világban, és nem ismerik fel, hogy...

Felhívás a gyilkosság és az abortusz megállítására

2010.12.16 13:10
Írjad, gyermekem, a következőket: a gyilkosság, amely által ártatlanok esnek áldozatul, egyike a legnagyobb bűnöknek, amit egy ember testvére ellen elkövethet. Ez a legsúlyosabb bűn, amelyet a test ellen el lehet követni és ez nagy fájdalmat okoz Nekem. A mai világban egyre nő a tisztelet hiánya az...

Figyelmeztetés az emberiség számára, az igazság megértésére

2010.12.17 03:15
Igen, szeretett leányom, újra itt vagyok. Írd a következőket: te, leányom, aki az igazság megtagadása miatt fordultál el Tőlem, most segíteni fogsz Nekem abban, hogy népem visszatérhessen a világosságra, az igazság világosságára. Egyetlen embertől sem tagadom meg azt az esélyt, hogy láthassa Isten...

Az Igazság Könyve

2010.12.18 09:40
 Nos, most már tudod, hogy amit Én ígérek, az beteljesedik. Egy lelki vezetőt küldtem neked, azt a személyt, akit rögtön utazásod kezdetén kiválasztottam. Időbe telik, hogy az a néhány kiválasztott lélek átvegye munkám kelyhét. Leányom, neked egy lelki vezetőre van szükséged, azért, hogy egy...

Szűz Mária harmadik üzenete

2010.12.20 00:00
Hallgass meg, gyermekem. Erősnek kell maradnod szeretett Fiam, Jézus Krisztus számára. Ő oly nagyon fontos, és különleges a te számodra, mert kitörli a kétségeket elmédből. Igen, könnyű összezavarodni ebben a munkában, de teljes mértékben bíznod kell Benne. Szüksége van arra, hogy átadd magad neki,...

A Nagy Szorongattatás

2010.12.20 10:00
Leányom, jegyezd meg a következőket: Ezek az üzenetek figyelmeztetnek arra a fejszére, amellyel az Örök Atya mindazokra le fog csapni, akik továbbra is elutasítják Őt. A Nagy Szorongattatás bekövetkeztéig egyre közeledik az idő. Ez az esemény 2o12 végétől kezdődik el. Ezt az időpontot nem szabad...

Fájdalmam és szenvedésem ma

2010.12.22 02:40
Leányom, rettenetesen szenvedek az emberiség bűnei és Létezésem kegyetlen visszautasítása miatt, amely oly gyakori most a világban, és azon hívek száma, akik Nekem hátat fordítanak, rendkívüli arányban megemelkedett. A fájdalom, a szenvedés és a kín mindig erőteljesebb, amikor a világ a Karácsonyt...

Miért lettem emberré

2010.12.24 20:00
Szeretett leányom, köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra. Örömmel beszélgetek veled ezen a különleges ünnepen, Születésem ünnepén. A szeretet, amely betölti Szívemet a gyermekeim által tanúsított hit és odaadás által, nagyon értékes. Ez az az időszak, amikor gyermekeim mindenhol a világon, földi...

Hamis tanítók és tanítások

2010.12.25 10:30
Én vagyok a Kezdet és a Vég. Az Örök Atya általam (Szentháromság egy Isten), teremtette a világot és általam fog a vég is bekövetkezni. Én vagyok a Világosság és a Megváltó mindazok számára, akik hisznek Bennem, és őket be fogom vezetni a megígért Paradicsomba. Mindazok, akik tanításom és a...

A Karácsony megünneplése

2010.12.25 13:30
Miért vonakodsz most szeretett leányom? Nem tudod, hogy vezetésem alatt állsz? Szívedben most biztosan érzed azt, hogy mit kell tenned.  Érzed, hogy vissza kell vonulnod, hogy szíved megnyílhasson Előttem, hogy üzenetem befogadására készen álljon. Higgy bennem. Hidd el, ha átadod nekem minden...
1 | 2 >>