Üdvözlünk a weboldalunkon!

 
 

Ezt a weboldalt azért hoztuk létre, hogy egy európai látnoknő üzeneteit közzétegyük, amelyek felkészítik az emberiséget Jézus Második Eljövetelére. 

 

"Vigasztaljátok egymást a lelki megpróbáltatások idején, és Isten vezetni fog benneteket az út minden lépésénél. Én, az Üdvösség Anyja, továbbra is a ti pártfogótok leszek, és minden Hozzám intézett kérésetekre válaszolni fogok.

Én mellettetek maradok egészen addig a Napig, amíg Fiam vissza nem tér, hogy visszakövetelje földi Királyságát." (2015.02.17)

 
"Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya. Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is. Akkor, ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Gondoljatok erre: Ha a ház ura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!" (Máté 24)
 
 

                      Fontos felhívás!

 

Az Úr Jézus kérésének eleget téve, hogy tartsunk vigíliákat, több ország csatlakozott, annak érdekében, hogy ezeket a vigíliákat egy napon, tartsuk meg. Az Októberi hónapban kétszer tartjuk meg a vigíliát: Első szombaton és 13-án, a Fatimai Jelenések 100. évfordulóján. Kérünk benneteket, hogy csatlakozzatok minél többen, mert az egységben van az erő!

 

A következőket tartsuk szem előtt:

1: Jézus kéri, hogy világméretű virrasztást tartsunk, mialatt elimádkozzuk mind a négy Rózsafüzér titkait, egymás után megszakítás nélkül. Sorrend: az Örvendetes, Fájdalmas, Dicsőséges és a Világosság Rózsafüzére. A Virrasztás éjfélkor kezdődjön mindenütt.
2: A vigília előtti éjjel 24 órától böjtöt kell tartani, a mi esetünkben már péntek éjjeltől 24 órától, egészen szombat éjjelig, a vigília befejezéséig. (aki képes rá, egészsége engedi)
3: Gyónás, áldozás a vigília előtt
4: Azonnal és szívből bocsássunk meg minden bűnt, amelyet ellenünk bárki elkövetett, és keressünk megbocsátást azoknál, akik ellen mi vétkeztünk. E - mailben, levélben, virággal, telefonon, bárhogyan, de intézzük el, hogy ne tápláljanak irántunk haragot tovább.
5: A vigília dátuma saját választás, de minél előbb meg kell tartanunk!
6: A vigíliát lehetőség szerint felszentelt helyen tartsuk meg (pl. Templom, imaház stb), de az otthonainkban is megtarthatjuk. Ami számít az a hit, a szeretet Jézus és Mennyi Édesanyánk iránt és a tiszta szív.

Az éjfél Jézus Krisztus Második Eljövetelének szimbóluma.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Áldott Szűzanyánk, a Rózsafüzér királynőjének szeretete legyen örökre mindnyájunkkal.

Ezentúl minden hónap első szombatján tartjuk a közös vigíliákat.