Egy jó hír: Isten, az Én Örök Atyám jóváhagyta az emberiség nagy részének megmentését

2012.01.24 16:55

Drága szeretett leányom, Én vagyok az, Jézusod, aki ma azért jön hozzád, hogy átadjam neked azt a jó hírt, mely a világnak szól.

A sok imádság és szenvedés, melyeket oly sok kiválasztott lelkem ajánlott fel a Földön, azt eredményezte, hogy mostantól Isten még több gyermekét meg lehet menteni.

Ha megértenétek az áldozat és az ima erejét, gyermekeim, akkor soha nem hagynátok abba az imádkozást.

Isten, az Én Örök Atyám, jóváhagyta az emberiség nagy részének megmentését.

Ez azt jelenti, hogy az ima erejének hatására a Nagyfigyelmeztetés alatt sokan meg fognak térni azok közül, akiket különben nem lehetett volna megmenteni.

Ez nem jelenti azt, hogy mind meg lesznek mentve, sajnos lesznek majd, akik ezt nem akarják.

Azok a kemény lelkű emberek, akik elsősorban a sátánhoz és gonosz szektájához hűségesek, akik a világot ellenőrzik, nem akarják majd megmentésüket.

Helyette egy másik Paradicsomot fognak választani maguknak. Egy olyan Paradicsomot, melyről azt hiszik, hogy az Atyám által megígért Paradicsomon kívül létezik.

Ez a hamis Paradicsom, amelyben a fenevad sátáni követői hisznek, nem létezik.

Ezt a Paradicsomot a sátán hozta létre a követői elméjében, és ez egyszerűen csak illúzió. Ők oly sokat ígérnek!

A sötét lelkek egy másik univerzumban, egy másik létezési formában hisznek, ahol Isten nem létezik.

Ők más életformákban, más lényekben és egy másik békés rendszerben hisznek, de mindezek hazugságra alapulnak.

Semmi sem igaz ebből, gyermekeim. Mindezek nem léteznek és nem is létezhetnek, mert ezeket nem Atyám teremtette.

Isten, a Mindenható Atya teremtette az egész világmindenséget: a csillagokat, a bolygókat és a Földet, valamint a világűrt közöttük.

Imádkozzatok azokért, akik az ilyen kultuszokat követik.

Imádkozzatok, hogy minél több gyermekem keressen szellemi kiutat mindabból, ami nem Istentől származik.

Hálaadással imádkozzatok most ezért a különleges ajándékért, mely Atyám által lett most felajánlva az emberiségnek, a Keresztes Imahadjárat 21. imájában:

„Ó Szent Isten, az egész emberiség Mindenható Teremtője, dicsőítünk Téged és köszönjük neked azt a szeretetet és együttérzést, melyet az emberiség iránt tanúsítasz.
Köszönjük a megváltás ajándékát, mellyel szegény gyermekeidet ajándékozod meg.
Könyörgünk Urunk, mentsd meg azokat, akik a Gonoszt követik, és add, hogy szívük megnyíljon az örök élet igazságai előtt. Ámen.”

Örvendjetek gyermekeim ennek a nagy ajándéknak!

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mivel oly sok testvéretek fogja továbbra is makacsul ellenezni Szent Szavam Igazságait.

 

Szeretett Jézusotok,
Az egész emberiség Megváltója