December

Egy szörnyű háború előidézése van folyamatban

2011.12.01 12:00
Leányom, a világban egy szörnyű büntetés fog bekövetkezni, az ártatlanok védelmének érdekében. Egy nagy gonosz rémtett van készülőben, mely egy szörnyű háborút idézhet majd elő. Atyám keze le fog sújtani és megbünteti mindazokat a lelkeket, akiket a sátán tőrbe csalt. Nem engedi meg nekik, hogy...

Szűz Mária: A büntetés be fog következni

2011.12.01 23:00
(Ez az üzenet egy jelenés után adatott, amely 30 percig tartott, miközben a Boldogságos Szűz Mária folyamatosan sírt, ez a látnoknőt nagyon lesújtotta, szinte megszakadt a szíve, amikor ennek tanúja volt.) Gyermekem, bánatomat a gonoszság okozza, amely oly nyilvánvaló a világban, hogy a szívem...

Irgalmasságom beborít minden fajtájú, bőrszínű, vallású embert

2011.12.02 22:35
Drága leányom, maradj erős, és gondolj arra a jó hírre, hogy Irgalmasságom vissza fogja hozni legtöbb dédelgetett gyermekemet Szent Szívem keblére. Azoknak a szegény, szerencsétlen lelkeknek, akik a gonosznak zálogul adták életüket, szükségük van szenvedéseitekre, hogy megmenekülhessenek. Bár ezt...

Próféták a Második Eljövetelemre való felkészítéshez

2011.12.03 20:45
Drága szeretett leányom, nagy megdöbbenéssel figyelem azokat a követőimet, akik ezeken az üzeneteken keresztül Szent Szavamat visszautasítják. Mennyire elszomorít ez Engem! Felkérem gyermekeimet, hogy mindenhol imádkozzanak azokért, akik életük során Istent elutasítják. Ugyanakkor azt is sürgetve...

Második Eljövetelem ideje szinte elérkezett

2011.12.05 15:15
Drága leányom, a Nagyfigyelmeztetésre való felkészülés, az emberiség előkészítése, befejeződött. Meg szeretném köszönni értékes követőimnek, hogy Irántam való szeretetük által oly sok millió lélek megmentésében segítettek. Második eljövetelem ideje a világ számára szinte elérkezett. Mégis, oly...

Felhívás a hitetlenek megtérésére

2011.12.07 04:00
Drága szeretett leányom, ma mindazokat szeretném felszólítani, akik hitetlenek, és gyenge hitűek. Különösképpen azokat hívom, akik oly nagyon elmerültek a materializmus útjain és azokat, akik a gazdagság selyemgubójában élnek, nem hagyván időt lelki jólétükre. A legtöbb aggodalmat ti okozzátok...

Szűz Mária: „Én ugyanazt a szenvedést éltem át”

2011.12.08 21:10
2011. december 8. csütörtök, 21:10 Gyermekem, amikor Jézus Krisztust, az egész emberiség Megváltóját a világra hoztam, olyan voltam, mint minden anya. Szeretetem gyermekem iránt annyira lenyűgöző volt, hogy könnyekre fakadtam, amikor először láttam meg szép arcát. Mégis tudtam, hogy az a szerep,...

Próbálkozások egy világpénznem európai bevezetésére

2011.12.09 23:28
Drága szeretett leányom, mennyire szeretném, ha gyermekeim, különösen azok, akik Európában az elnyomás miatt szenvednek, egyszerűen Atyámhoz fordulnának segítségért. A gonosz csoport, melyre időről időre többször is hivatkoztam, most megpróbál közelebbi kísérletet tenni arra, hogy a világ ezen...

Az Új Paradicsomba való átmenet gyors és szenvedésmentes lesz

2011.12.11 12:45
Legszentebb Szívem nagy örömével jövök ma hozzád, mint vőlegényed. Te, leányom, már elfogadtad azt a legszentebb kérést, hogy csatlakozz Hozzám a lelkek megmentéséért. A te alázatos engedelmességednek köszönhetően, most sok az elvárás tőled. A félelem el fog tűnni, miközben te, különleges...

Isten, az Atya: A védettség ígérete azok számára, akik Jézust elutasítják

2011.12.11 15:30
Drága leányom, köszönöm, hogy válaszoltál a Mennyei Birodalom eme fontos hívására, arra a kérésre, hogy elfogadd a misztikus egyesülést drága Fiammal, Jézus Krisztussal. Én jelen vagyok Fiamban, Jézusban, amint Ő is jelen van Bennem, egyesülvén a Szentlélek szeretetével. Lelked most az Enyémmel...
1 | 2 | 3 >>